Sản xuất

Sau khi đã thống nhất kỹ với khách hàng, có đầy đủ thông tin, bản vẽ chi tiết sẻ chuyển xuống nhà máy, trực tiếp quản đốc sẽ quản lý sản xuất sản phẩm. Quản đốc sẽ chịu trách nhiệm ngày sản xuất, ngày kết thúc sản phẩm, thể hiện nhật ký sản phẩm theo từng ngày… Tính các khoản chi phí vật tư, nhân công, máy móc cần thiết để tiến hành sản xuất. Sau quá trình sản xuất xong thì quản đốc sẽ trực tiếp báo cáo tình hình, kiểm thử sản phẩm để tiến hành xuất xưởng, bàn giao đến khách hàng.

Với nhu cầu khách hàng ngày càng cao, chúng tôi đã cho ra đời nhiều loại bồn lắp ghép như:

Bồn lắp ghép Composite FRP

Bồn lắp ghép nhựa PVC

Bồn lắp ghép INOX

Bồn lắp ghép nhựa HDPE

– GRP tank


~Thanh IT