Thiết kế

Sau khi khách hàng đã bàn bạc thống nhất với bộ phận kinh doanh tiến hành ký kết hợp đồng… Bộ phận kinh doanh sẽ chuyển đến phòng kỹ thuật những thông tin quan trọng để sản xuất bồn như kích thước, chất liệu …để từ đó đội kỹ sư công ty sẽ tính toán kết cấu, tính toán vật tư để vẽ trên phần mềm 3DMax, để có khung sản phẩm tổng thể và lập bảng vật tự cụ thể, các phụ kiện đi kèm để sản xuất sản phẩm chính xác nhất. Nếu yêu cầu thêm từ khách hàng đội ngũ kỹ sư thiết kế sẽ Render sản phẩm 3D để khách hàng có hình sản phẩm trực quan.

Với nhu cầu khách hàng ngày càng cao, chúng tôi đã cho ra đời nhiều loại bồn lắp ghép như:

Bồn lắp ghép Composite FRP

Bồn lắp ghép nhựa PVC

Bồn lắp ghép INOX

Bồn lắp ghép nhựa HDPE

– GRP tank


Thanh IT